სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია: თანამედროვე მიგრაციული პროცესები და საქართველო!

438669883_1046247310424378_5946604382339438817_n
სიახლეები

სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია: თანამედროვე მიგრაციული პროცესები და საქართველო!

საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ბაზაზე არსებული ახალგაზრდა დიპლომატთა კლუბი 2024 წლის 1 ივნისს, მართავს სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციას „თანამედროვე მიგრაციული პროცესები და საქართველო“.

კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სწავლების სამივე საფეხურის (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) სტუდენტებს.

სამუშაო ენა: ქართული

ფორმატი: პირისპირ

კონფერენციის დაწყების დრო: 2024 წლის 1 ივნისი 11:00 საათი.

✅მონაწილეობის მსურველებმა ელექტრონული სააპლიკაციო ფორმა იხ. ბმულზე: https://forms.gle/pcGaefcBXhBbpoMH7

✅უნდა შეავსოთ 12 მაისის ჩათვლით;

✅საკონფერენციო ნაშრომები მიიღება ელ-ფოსტაზე: Izamerabishvili01@gmail.com არაუგვიანეს 12 მაისისა;

✅შერჩეული საკონფერენციო ნაშრომების ავტორები კონფერენციაში მონაწილეობის დადასტურების შესახებ პასუხს მიიღებთ თქვენ მიერ მითითებულ ელ-ფოსტის მისამართზე 25 მაისის ჩათვლით.

დამატებითი მოთხოვნები:

სტუდენტების მიერ წარმოდგენილ საკონფერენციო ნაშრომს უნდა ჰყავდეს ერთი ან მაქსიმუმ ორი ავტორი.

წარმოდგენილი საკონფერენციო ნაშრომი უნდა იყოს შესაბამისობაში კონფერენციის სათაურთან და გაფორმდეს მოთხოვნის შესაბამისად:

ენა – ქართული;

გვერდის ფორმატი – A4;

შრიფტი – Sylfaen;

შრიფტის ზომა – 11;

ინტერვალი – 1.15

ტექსტის მოცულობა: 5-7 გვერდი;

საკონფერენციო ნაშრომი უნდა მოიცავდეს – მოხსენების სათაურს, ინფორმაციას ავტორზე (სახელი, გვარი, უნივერსიტეტი/სკოლა, ფაკულტეტი, პროგრამა; ელ-ფოსტა)

ბოლო კომენტარები

არ არის კომენტარი, რომ გაჩვენოთ.