ჟურნალისტიკისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ფაკულტეტის შესახებ

საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი გთავაზობთ განათლების მიღების თანამედროვე მოდელს, რომელიც მორგებულია საერთაშორისო სტანდარტებსა და ქართულ რეალობას.

ძირითადი ფასეულობები, რომელსაც ეყრდნობა ფაკულტეტი, არის ნოვატორული სულისკვეთება, მრავალფეროვანი განათლების მისაღებად შექმნილი ყველა პირობა, აკადემიური თავისუფლება, ქართული და უცხოური საზოგადოების მოთხოვნებთან მაქსიმალური სიახლოვე და ქვეყნის განვითარებაზე ზრუნვა. ფაკულტეტის ყველაზე ღირებულ მონაპოვარს წარმოადგენენ კურსდამთავრებულები, რომლებიც წარმატებით მოღვაწეობენ ქართულ და საერთაშორისო სივრცეში, არიან ჟურნალისტიკის,  ფილოლოგიის მიმართულებების ღირსეული წარმომადგენლები.

ჟურნალისტიკისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ერთ-ერთი წამყვანია საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში, რომელიც გთავაზობთ თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებს. სკოლის პრიორიტეტია განათლების მაღალი ხარისხი, რისთვისაც იგი უზრუნველყოფილია უახლესი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, ინფრასტრუქტურით, მდიდარი ბიბლიოთეკით. უნივერსიტეტს აქვს საკუთარი ავტორიზებული ტელევიზია – სდასუ TV, სადაც ჟურნალისტიკის მიმართულების სტუდენტები ეწევიან პრაქტიკულ სამუშაოებს, აქტიურად არიან ჩართულები გადაცემების მომზადების  პროცესში.

ჩვენს სკოლაში თქვენ გელით მრავალფეროვანი სტუდენტური აქტივობებით დატვირთული ცხოვრება, კერძოდ, ყოველწლიურად იმართება  სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენციები, ეწყობა შემეცნებითი და კულტურული ღობისძიებები, სტუდენტები აქტიურად არიან ჩართული საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში, რაც ხელს უწყობს მათ ადაპტირებას თანამედროვე გარემოში.    

თუ თქვენ არჩევანი შეაჩერეთ საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაზე, ეს სწორი გადაწყვეტილებაა! გახსოვდეთ –  ჩვენი ქვეყნის წარმატება თქვენს განათლებაზეა დამოკიდებული! 

დეკანის მიმართვა

საგანმანათლებლო პროგრამები

ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამა

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა

ჟურნალისტიკის სამაგისტრო პროგრამა

აკადემიური პერსონალი

პროფესორები:

 • გობეჩია გიგლა
 • კავთიაშვილი რუსუდან
 • კაპანაძე ირინე
 • კალანდია გიორგი


ასოცირებული
 პროფესორები:

 • აკობია ნესტან
 • გაგოშიძე მანანა
 • დოლიძე მაკა
 • თვალაძე თამარ 
 • თუნგია მაია
 • კოკაია ინგა
 • ზურაბაშვილი ელენე
 • კანკია ნარგიზა 
 • ლომიძე მარინე 
 • ლათიფაშვილი თეა
 • მანიჟაშვილი-შავლიაშვილი ირინე
 • ქეცბაია ნონა
 • შევარდნაძე ხატია
 • ჩახვაძე ლაშა
 • ჩარკვიანი ხათუნა
 • ხეთაგური თამუნა


ასისტენტ-პროფესორები:

 • კილასონია ჟანეტა
 • კურდღელაშვილი თინათინ

სასწავლო ცხრილი

დასკვნითი გამოცდების აღდგენის ცხრილი:

ჟურნალისტიკის საგანმანათლებლო პროგრამა

I კურსი

II კურსი

III კურსი

IV კურსი

ინგლისური ფილოლოგიის საგანმანათებლო პროგრამა

I  კურსი

II კურსი

III კურსი

IV კურსი

ჟურნალისტიკის სამაგისტრო პროგრამა

შუალედური გამოცდების აღდგენის ცხრილი:

ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამა

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა