მედიცინის ფაკულტეტი

ფაკულტეტის შესახებ

ფაკულტეტის მიზანია აკადემიური თავისუფლების და ინსტიტუციური ავტონომიის პირობებში მაღალხარისხიანი და შრომის ბაზარზე ორიენტირებული თანამედროვე საგანმანათლებლო პროგრამების მეშვეობით უზრუნველყოს მუდმივად პროგრესირებად საგანმანათლებლო სივრცეში არსებული სტანდარტების შესაბამისი უმაღლესი სამედიცინო განათლება. მედიცინისა და სტომატოლოგიის დარგში მაღალკვალიფიციური და შიდა და საერთაშორისო ბაზარზე კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება ემყარება შემდეგ პრინციპებს: ბიოსამედიცინო მეცნიერებების ღრმა და საფუძვლიანი შესწავლა, მყარი თეორიული ბაზისის შექმნა შემდგომში კლინიკური დისციპლინების ათვისებისათვის, სწორი მეთოდოლოგიური მიდგომების პირობებში სამეცნიერო ცოდნის და პრინციპების მართებული გამოყენება, კლინიკური აზროვნების ჩამოყალიბება-განვითარება, დაავადებებისა და პათოლოგიური პროცესების დადიაგნოზების, მკურნალობისა და პროფილაქტიკის პრინციპების, კონცეფციების, მეთოდების ათვისება და რეალიზება, ცოდნის მუდმივი განახლებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების აუცილებლობის გაცნობიერება, ექიმის პროფესიისათვის მნიშვნელოვანი ეთიკური და სამართლებრივი ღირებულებების გააზრება და გათავისება.

კურსდამთავრებულს უფლება აქვს დასაქმდეს უმცროსი ექიმის პოზიციაზე დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლების მქონე პირთან, ჩაერთოს პედაგოგიურ და სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში, სწავლა გააგრძელოს დოქტორანტურაში ან გაიაროს რეზიდენტურის სრული კურსი და უნიფიცირებული სახელმწიფო გამოცდის ჩაბარების შემდეგ, შეასრულოს თავისი პროფესიული საქმიანობა, რათა ქვეყანაში აღიარებული სამედიცინო სტანდარტებისა და ეთიკური ნორმების, საექიმო ტრადიციების გათვალისწინებით, ღირსეულად ემსახუროს ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვას. სკოლა ახორციელებს:
 ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა – მედიცინა
 ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა – სტომატოლოგია
 სადოქტორო პროგრამა – მედიცინა

 

ფაკულტეტი გამორჩევა მაღალკვალიფიციური აკადემიური პერსონალითა და თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი მაღალი დონის სამეცნიერო, სასწავლო – კლინიკური ბაზებით, სადაც სტუდენტები დარგის აღიარებულ სპეციალისტებთან ეუფლებიან სამედიცინო განათლებას. სდასუ აქტიურად თანამშრომლობს ევროპის უნივერსიტეტებთან.

აკადემიური პერსონალი

პროფესორები:

 • ბერაძე ივა
 • გვაზავა იოსები
 • გიორგობიანი მანანა
 • გვენეტაძე თამაზ
 • თევზაძე ნანა
 • თვალიაშვილი გიორგი
 • მეგრელიშვილი ნინო
 • მოსიავა თეიმურაზ
 • ორმოცაძე გიორგი
 • საგინაძე ლალი
 • ტუფინაშვილი თამარ
 • უჯმაჯურიძე ნოდარ
 • ფრანჩუკი ქეთევან
 • ღვინიაშვილი დავით
 • ქორიძე მაია
 • ქორიძე მანანა
 • ყურაშვილი თამაზ
 • თაბორიძე იამზე
 • ხეცურიანი ნუნუ
 • ხუნდაძე ირაკლი


ასოცირებული პროფესორები:

 

 • ბოგველიშვილი მარინე
 • ბერაძე ირინა
 • ბუჩუკური ირმა
 • ბილანიშვილი ირინა
 • გოგიბერიძე მამუკა
 • ეგნატიევი ია
 • ელიზბარაშვილი ნუგზარ
 • თევზაძე მარიამ
 • კვანჭახაძე რუსუდან
 • კომახიძე ნინო
 • ლომიძე ზაზა
 • მანჯგალაძე ცირა
 • ნანობაშვილი ნინო
 • საყვარელიძე ნათელა
 • ფულარიანი თეა
 • შარაშენიძე ნინო
 • ციცხვაია სერგო
 • ხიზანიშვილი ნადეჟდა
 • ბიკაშვილი თამარ
 • ბოლოკაძე ნატალია
 • მიქიაშვილი სოფიო
 • ვეკუა ნანი
 • სარიშვილი აკაკი
 • შველიძე ხათუნა
 • ჩოკოშვილი ოთარ
 • ქირია ნანა
 • ზეიკიძე სოლომონ
 • ომანაძე ნანა
 • ქერაშვილი სოლომონ
 • ლაბარტყავა მიხეილ
 • აბაიშვილი ნინო


ასისტენტ-პროფესორები:

 • გოგუა მაია
 • უჩანეიშვილი სოფიო
 • ბუღაძე ლალი
 • ვარძუკაშვილი ირაკლი
 • მიქელაძე თეიმურაზ
 • ელიზბარაშვილი მაია
 • მახარაძე მანანა
 • ჯიქია გოგი


ასისტენტები:

 • გიგიაძე ერეკლე
 • ბოჭორიშვლი ეკა 

კვლევა

სადოქტორო ნაშრომები

1. ჰიპერტენზიის პათოგენეზის ზოგიერთი ასპექტები მენოპაუზურ ქალებში – მაკა ბულეიშვილი

2. პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის დაავადებების კლინიკა, მკურნალობა და პროფილაქტიკა ჰემობლასტოზებით დაავადებულ პაციენტებში – ნანა ომანაძე

3. პაროდონტის ანთებით დაავადებათა პროგნოზული მახასიათებლები და კორელაციები სომატურ დაავადებებთან ქართველ სტუდენტთა პოპულაციაში – ნინო აბაიშვილი

4. მარტივი ჰერპესის ვირუსით გამოწვეული პირის ღრუს ლორწოვანის დაზიანებები აივ/შიდსით ავადმყოფებში – ია ეგნატიევი

5. ფარისებრი ჯირკვლის დისფუნქციის დროს კბილის კარიესის და პაროდონტის დაავადებათა განვითარების რისკ-ფაქტორები მოზარდთა ასაკში – სესილი ბერიაშვილი

6. ყბა-კბილთა სისტემის ანომალიების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკა და მკურნალობა ადენოიდების მქონე პაციენტებში – თამარ მინდაძე

7. თანდაყოლილი სკოლიოზის მკურნალობის შედეგების პროგნოზირება ხერხემლის ნახევარმალის მქონე პაციენტებში – ირაკლი ვარძუკაშვილი

8. ასთმის პროგნოზული ბიომარკერები მსტვინავი სუნთქვის დროს უმცროსი სასკოლო ასაკის ბავშვთა პოპულაციაში – თეიმურაზ მიქელაძე

სასწავლო ცხრილი

კლინიკური ბაზები

 1. მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტებისა და რეზიდენტების სასწავლო პროცესი და კლინიკური უნარ–ჩვევების ჩამოყალიბება მიმდინარეობს შემდეგ სამეცნიერო და სასწავლო-პრაქტიკულ ცენტრებში:
 2.  

  1.აკადემიკოს კ. ჩაჩავას სახელობის პერინატალური მედიცინისა და მეანობა-გინეკოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

  2.სს ქირურგიის ეროვნული ცენტრი

  3.ბალნეოლოგიური კურორტი – კურორტოლოგიის, ფიზიოთერაპიისა და სამკურნალო ტურიზმის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი

  3.შპს“კანისა და ვენერიულ სნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი”

  4.აკადემიკოს ვ. ივერიელის სახელობის შპს “ენმედიცი” ენდოკრინოლოგია- მეტაბოლოგია- დიეტოლოგიის ცენტრი

  5.სს ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრ

  6.შპს “ნიუ ჰოსპიტალს”

  7.შპს “ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა”

  8.შპს “ახალი მზერა”

  9.სს “ნარკოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი”

  10. შპს “თბილისის პირველი კლინიკური მიმღები”

  11.შპს “ქალაქ თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი”

  12.შპს „დეკა“

  13.შპს “წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის მრავალპროფილიანი კლინიკური საავადმყოფო“

  14. სტომატოლოგიური კლინიკა ”სდასუ”

სტომატოლოგიური კლინიკა

სდასუ-ს ქართულ-ინგლისური სტომატოლოგიური კლინიკა შეიქმნა ბრიტანელი პარტნიორების თანამონაწილეობით. კლინიკა არის მრავალპროფილიანი და აღჭურვილია თანამედროვე ტექნოლოგიებით.

სტომატოლოგიურ კლინიკას აქვს ასევე სასწავლო დანიშნულება, ხელს უწყობს სტუდენტების მიერ სწავლის პროცესში მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას, პროფესიული უნარ-ჩვევების გამომუშავებას, მათ რეალიზებას კონკრეტული მიზნების მისაღწევად და ამზადებს მაღალკვალიფიციურ სპცეციალისტებს დამოუკიდებელი პროფესიული საქმიანობისთვის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად.
კლინიკაში მიმდინარეობს  რეზიდენტთა პრაქტიკული მომზადება და დოქტორანტების სამეცნიერო კვლევები.