მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ ზურაბ ძიძავას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა!

PhD-Degree
სიახლეები

მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ ზურაბ ძიძავას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა!

2023 წლის 12 ოქტომბერს 16:00 სთ. საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზში შედგება მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ ზურაბ ძიძავას სადისერტაციო ნაშრომის – ოპერაციული ტაქტიკის არჩევანი საყლაპავის ატრეზიის დროს ახალშობილებში საჯარო დაცვა.

იხ. ავტორეფერატი

ბოლო კომენტარები

არ არის კომენტარი, რომ გაჩვენოთ.