მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ თამარ შარაშენიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა!

phd-new
სიახლეები

მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ თამარ შარაშენიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა!

2023 წლის 8 დეკემბერს 16:00 სთ. საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზში შედგება მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ თამარ შარაშენიძის სადისერტაციო ნაშრომის „ბეტა ბლოკერების ეფექტების ზოგიერთი ასპექტი არტერიული ჰიპერტენზიის დროს“ საჯარო დაცვა.

იხ. ავტორეფერატი

ბოლო კომენტარები

არ არის კომენტარი, რომ გაჩვენოთ.