მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ სოფიკო დავითაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა!

phd-in-education-3
სიახლეები

მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ სოფიკო დავითაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა!

2023 წლის 19 მაისს 16:00 სთ. საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზში შედგება მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ სოფიკო დავითაძის სადისერტაციო ნაშრომის – გასტროენტეროლოგიური ავადმყოფობების ზოგიერთი მონაცემის შესწავლა აჭარის სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში“ საჯარო დაცვა.

იხ. ავტორეფერატი

19.04.2023

ბოლო კომენტარები

არ არის კომენტარი, რომ გაჩვენოთ.