პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

h7nrkwplkn34vovjiezemmqee36jc3sachvcdoaizecfr3dnitcq_1_0
საგანმანათლებლო პროგრამები

პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში

პირველკურსელთა რეგისტრაცია იწარმოებს  3 სექტემბრიდან  – 11 სექტემბრამდე

რეგისტრაციისათვის გთხოვთ წარმოადგინოთ შემდეგი დოკუმენტები:

1. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

2.  სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატის) ნოტარიალური წესით დამოწმებული ასლი;

3.  2   ფოტოსურათი 3X4 და ელ-ვერსია (CD);

4.  სამხედრო აღრიცხვის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის);

5. სწავლის საფასურის გადახდის ქვითარი (საბანკო რეკვიზიტი: სს ბანკი“ქართუ“ ა/ა:GE55CR0000000011003602   კოდი:CRTUGE22).

შენიშვნა: სწავლის საფასურის გადახდის ქვითარში მითითებული უნდა იყოს სტუდენტის გვარი, სახელი, სემესტრი და საგანმანათლებლო პროგრამა.

საბუთების მიღება: 10.00 საათიდან  – 17 საათამდე

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. N 25

ტელ.: (+995 32) 2 253 677; (+995) 577 576 050; (+995) 599 905 844

ელ.ფოსტა: info@sdasu.edu.ge

ბოლო კომენტარები

არ არის კომენტარი, რომ გაჩვენოთ.