დისერტაციის დაცვა!

disetaciis dacva
სიახლეები

დისერტაციის დაცვა!

2021 წლის 3 დეკემბერს 16:00 სთ. საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზში შედგება მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ თამარ ორდენიძის სადისერტაციო ნაშრომის „პაროდონტის ქსოვილთა პათოლოგიების ადრეული დიაგნოსტიკა, მათი პრევენციისა და მკურნალობის ოპტიმალური მეთოდები მოზარდთა ასაკში“ საჯარო დაცვა.

იხ. დისერტაცია

2021 წლის 3 დეკემბერს 16:00 სთ. საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზში შედგება მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ თამარ ორდენიძის სადისერტაციო ნაშრომის „პაროდონტის ქსოვილთა პათოლოგიების ადრეული დიაგნოსტიკა, მათი პრევენციისა და მკურნალობის ოპტიმალური მეთოდები მოზარდთა ასაკში“ საჯარო დაცვა.

იხ. დისერტაცია

ბოლო კომენტარები

არ არის კომენტარი, რომ გაჩვენოთ.