ვორქშოპი თემაზე: აკადემიური ნაშრომები და რეცენზირება – ნაშრომის გამოქვეყნება მაღალ ხარისხიან საერთაშორისო ჟურნალებში.

IMG_0437
სიახლეები

ვორქშოპი თემაზე: აკადემიური ნაშრომები და რეცენზირება – ნაშრომის გამოქვეყნება მაღალ ხარისხიან საერთაშორისო ჟურნალებში.

20 მაისს 2024, საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში ჩატარდა ვორქშოპი თემაზე: აკადემიური ნაშრომები და რეცენზირება – ნაშრომის გამოქვეყნება მაღალ ხარისხიან საერთაშორისო ჟურნალებში.

ლექცია ჩაატარა ამერიკული საბჭოების საერთაშორისო განათლებისთვის, სამხრეთ კავკასიის რეგიონალურმა დირექტორმა, პროფესორმა ტიმოტი ბლაუველთმა.

შეხვედრის ორგანიზატორები იყვნენ: სდასუ-ს სამეცნიერო დეპარტამენტი, სტუდენტთა კარიერული განვითარებისა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების ცენტრი და საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინტერნაციონალიზაციის სამსახური.

On May 20, 2024 at Davit Agmashenebeli University of Georgia was held a workshop on the topic of “Academic Publishing and Peer Review – How to Get Your Article Published in High Quality International Journals”.

The lecture was delivered by Regional Director for the South Caucasus at American Councils for International Education, Prof. Timothy Blauvelt.

Organizers: Department of Science, Student Service and Career Development Centre, and Public Relations and Internationalization Department.

ბოლო კომენტარები

არ არის კომენტარი, რომ გაჩვენოთ.