კარიერული განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი

კარიერული განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი

კარიერული განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის მიზანია: 

საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის  კარიერული განვითარებისა და დასამქების ცენტრი  მუდმივად ზრუნავს სტუდენტებზე და სთავაზობს სხვადასხვა მხარდამჭერ აქტივობებს:

საორიენტაციო დღეები;

ყოველთვიური სტიპენდია წარჩინებული სტუდენტებისათვის;

გრანტები სტუდენტური პროექტებისთვის;

გადახდის ინდივიდუალური გრაფიკი;

სტუდენტთა ფსიქოლოგიური დახმარების სამსახური;

ჯანმრთელობის დაზღვევა;

უნივერსიტეტის სტუდენტებს შესაძლებლობა ეძლევათ მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა აკადემიურ თუ გასართობ ღონისძიებებში როგორებიცაა:

აკადემიური აქტივობები – ადგილობრივი და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციები, ტრენინგები, სემინარები;

სპორტული აქტივობები;

ინტელექტუალურ-კულტურული აქტივობები;

წვეულებები და სხვა გასართობი ღონისძიებები.

უნივერსიტეტში მოქმედებს სხვადასხვა სტუდენტური ორგანიზაციები, პროფკავშირები და კლუბები:

სტუდენტური თვითმმართველობა

სდასუ-ს კურსდამთავრებულთა კლუბი და ა.შ.