ტრენინგ ცენტრი
საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის ტრენინგ ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, როგორც სახელმწიფო , ასევე კერძო სექტორში.
ტრენინგ ცენტრის მიზანია: სტუდენტებს განუვითაროს პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და  მიაწოდოს ამომწურავი ინფორმაცია უახლეს ტენდენციებზე.