საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის ასოცირებული პროფესორისა და სტუდენტის მონაწილეობა სტამბოლში სამეცნიერო კონფერენციაში სახელწოდებით “პოლიტიკა და ეკონომიკა“.

415766508_967406354975141_5065686093154873701_n
სიახლეები

საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის ასოცირებული პროფესორისა და სტუდენტის მონაწილეობა სტამბოლში სამეცნიერო კონფერენციაში სახელწოდებით “პოლიტიკა და ეკონომიკა“.

საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის ხელმძღვანელი, სოფო ჩქოფოია და საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტი, იზა მერაბიშვილი, სდასუ-ს სრული დაფინანსებით, იმყოფებოდნენ სტამბოლში ბეიქოზის უნივერისტეტში და მონაწილეობა მიიღეს სამეცნიერო კონფერენციაში სახელწოდებით “პოლიტიკა და ეკონომიკა“.

შეგახსენებთ, რომ საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტსა და ბეიქოზის უნივესრიტეტს შორის მემორანდუმი გაფორმდა.

მემორანდუმი მოიცავს: სტუდენტების და აკადემიური პერსონალის გაცვლით პროგრამებს; მონაწილეობას სემინარებში, სამეცნიერო კონფერენციებსა და ფორუმებში; ერთობლივი კვლევითი პროექტების დაგეგმვასა და განხორციელებას; მოკლე სასწვლო კურსების განხორციელებას და. ა.შ.

ბოლო კომენტარები

არ არის კომენტარი, რომ გაჩვენოთ.