მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ მაია სვანიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა!

masters-degree
სიახლეები

მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ მაია სვანიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა!

2023 წლის 28 აპრილს 16:00 სთ. საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზში შედგება მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ მაია სვანიძის სადისერტაციო ნაშრომის – მიწისპირა ოზონის დონის სეზონური ცვალებადობის კორელაცია ინფექციური დაავადებების გავრცელების თავისებურებებთან საჯარო დაცვა

იხ. ავტორეფერატი

27.03.2023

ბოლო კომენტარები

არ არის კომენტარი, რომ გაჩვენოთ.