მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ ერეკლე გიგიაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა!

PhD-Degree
სიახლეები

მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ ერეკლე გიგიაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა!

2023 წლის 7 აპრილს 16:00 სთ. საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზში შედგება მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ ერეკლე გიგიაძის სადისერტაციო ნაშრომის – „თავის ტვინის პარენქიმის ნეკროზის წამყვანი პარამეტრების გამოვლენა, დაავადების და მკურნალობის გართულებების დიფერენცირების პრინციპები კ.ტ. პერფუზიის მეშვეობით” საჯარო დაცვა.

იხ. ავტორეფერატი

ბოლო კომენტარები

არ არის კომენტარი, რომ გაჩვენოთ.