სატელევიზიო ბადე


9 ნოემბერი - 15 ნოემბერი  2020

2 ნოემბერი - 8 ნოემბერი  2020

26 ოქტომბერი - 1 ნოემბერი 2020


19 ოქტომბერი - 25 ოქტომბერი 2020


12 ოქტომბერი - 18 ოქტომბერი  2020


5 ოქტომბერი - 11 ოქტომბერი 2020

28 სექტემბერი - 4 ოქტომბერი 2020

21 სექტემბერი - 27 სექტემბერი 2020
 

14 - სექტემბერი - 20 სექტემბერი 2020


7 სექტემბერი - 13 სექტემბერი 2020
   

1 სექტემბერი - 6 სექტემბერი  2020

24 აგვისტო - 31 აგვისტო  2020

17 აგვისტო - 23 აგვისტო  2020

10 აგვისტო - 16 აგვისტო  2020

3 აგვისტო-9 აგვისტო, 2020


27 ივლისი - 2 აგვისტო, 2020


20 ივლისი - 26 ივლისი, 2020


13 ივლისი - 19 ივლისი, 2020


6 ივლისი - 12 ივლისი, 2020


29 ივნისი - 5 ივლისი, 2020


22 ივნისი - 28 ივნისი, 2020


15 ივნისი -21 ივნისი, 2020


8 ივნისი -14 ივნისი, 2020


1 ივნისი -7 ივნისი, 2020


25 მაისი- 31 მაისი, 2020


18 მაისი - 24 მაისი, 2020


11 მაისი- 17 მაისი, 2020


4 მაისი - 10 მაისი, 2020

27 აპრილი - 3 მაისი, 2020

20 აპრილი - 26 აპრილი, 2020 

13 აპრილი - 19 აპრილი, 2020

6 აპრილი - 12 აპრილი, 2020 

30 მარტი - 5 აპრილი, 2020

23 მარტი - 29 მარტი, 2020

16 მარტი - 22 მარტი, 2020

09 მარტი - 15 მარტი, 2020

02 მარტი - 08 მარტი, 2020

24 თებერვალი  - 01 მარტი, 2020

17 თებერვალი  - 23 თებერვალი, 2020

10 თებერვალი  - 16 თებერვალი, 2020

03 თებერვალი  - 09 თებერვალი, 2020

27 იანვარი - 02 თებერვალი, 2020

20 იანვარი - 26 იანვარი, 2020

20 იანვარი - 26 იანვარი, 2020

13 იანვარი -19 იანვარი, 2020

6 იანვარი - 12 იანვარი, 2020

30 დეკემბერი, 2019 - 5 იანვარი, 2020 30 ივლისი - 5 ავისტო 2018 წელი

23 ივლისი - 29 ივლისი 2018 წელი


16 ივლისი - 22 ივლისი 2018 წელი

9 ივლისი - 15 ივლისი 2018 წელი


2 ივლისი - 8 ივლისი 2018 წელი


25 ივნისი - 7 ივლისი 2018 წელი

18 ივნისი - 24 ივნისი 2018 წელი

11 ივნისი - 17 ივნისი 2018 წელი

4 მაისი - 10 მაისი 2018 წელი

11 მაისი - 17 მაისი2018 წელი

21 მაისი - 27 მაისი 2018 წელი

21 მაისი - 27 მაისი 2018 წელი


14 მაისი - 20 მაისი 2018 წელი

7 მაისი - 13 მაისი 2018 წელი

30 აპრილი - 6 მაისი 2018 წელი


23 აპრილი - 29 აპრილი 2018 წელი


16 აპრილი - 22 აპრილი 2018 წელი


2 აპრილი - 4 აპრილი 2018 წელი


26 მარტი - 1 აპრილი 2018 წელი

19 მარტი - 25 მარტი 2018 წელი

12 მარტი - 18 მარტი 2018 წელი

5 მარტი - 11 მარტი 2018 წელი