საჯარო ლექცია თემაზე: აკადემიური ნაშრომები და რეცენზირება – ნაშრომის გამოქვეყნება მაღალ ხარისხიან საერთაშორისო ჟურნალებში.

29 მარტი, 2024
სიახლეები

საჯარო ლექცია თემაზე: აკადემიური ნაშრომები და რეცენზირება – ნაშრომის გამოქვეყნება მაღალ ხარისხიან საერთაშორისო ჟურნალებში.

20 მაისს 11 საათზე, საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში ჩატარდება საჯარო ლექცია თემაზე: აკადემიური ნაშრომები და რეცენზირება – ნაშრომის გამოქვეყნება მაღალ ხარისხიან საერთაშორისო ჟურნალებში.

საჯარო ლექციას გაუძღვება: პროფესორი ტიმოთი ბლაუველთი, ამერიკული საბჭოების საერთაშორისო განათლებისთვის, სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური დირექტორი.

შეხვედრის ორგანიზატორები არიან: სდასუ-ს სამეცნიერო დეპარტამენტი, სტუდენტთა კარიერული განვითარებისა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების ცენტრი და საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინტერნაციონალიზაციის სამსახური.

ფორმატი: ჰიბრიდული

On May 20, at 11 a.m. a public lecture will be held at Davit Agmashenebeli University of Georgia. The topic of the lecture: Academic Publishing and Peer Review – How to Get Your Article Published in High Quality International Journals.

The lecture will be delivered by Regional Director for the South Caucasus at American Councils for International Education, Prof. Timothy Blauvelt.

Organizers: Department of Science, Student Service and Career Development Centre, and Public Relations and Internationalization Department.

Format:Hybrid

ბოლო კომენტარები

არ არის კომენტარი, რომ გაჩვენოთ.