დოქტორანტ გიორგი გოგიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა!

1b896b589fd42ad712cc7a39ab1e3509
სიახლეები

დოქტორანტ გიორგი გოგიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა!

2022 წლის 18 თებერვალს 16:00 სთ. საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზში შედგება მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ გიორგი გოგიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის  „გულის იშემიური დაავადებების თავისებურებები და პროგნოზირება 45 წლამდე ასაკის ქართულ პოპულაციაში”  საჯარო დაცვა.

ბოლო კომენტარები

არ არის კომენტარი, რომ გაჩვენოთ.