სამეცნიერო ჟურნალი „სპექტრი“

გამოვიდა საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი სპექტრი-ს  მე-6 ელექტრონული ნომერი.

ჟურნალი არის რეფერირებადი, რეცენზირებადი, და განთავსებულია google scholar-ის ბაზაში