სტუდენტთა XXX სამეცნიერო კონფერენცია!
საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი 2022 წლის 03 ივნის, 12:00 საათზე გიწვევთ სტუდენტთა XXX სამეცნიერო კონფერენციაზე.

კონფერენციის მუშაობა წარიმართება შემდეგი სექციების მიხედვით:

  მედიცინა/ სტომატოლოგია
  სამართალი
  ჟურნალისტიკა
  ბიზნესი და ტექნოლოგიები
  ტურიზმი
  საერთაშორისო ურთიერთობები


კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 
ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებს;

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა 27 მაისის ჩათვლით უნდა წარმოადგინონ საკონფერენციო მასალები;

  • სამეცნიერო მოხსენება /თემა, მაქსიმუმ 5-10 გვერდი (ნაბეჭდი A 4 ფორმატითველის საზღვრები - სმშრიფტის ზომა 11; ფონტი: Syifaen - ქართული ტექსტისთვის; Times New Roman - ინგლისური ტექსტისთვის);
  • კრებულისათვის ნაშრომის თეზისებიმაქსიმუმ 2 გვერდიინტერვალი 1.15; თვალსაჩინოები მოხსენებისთვის წარმოდგენილ უნდა იქნეს Power Point-ში;
  • ფოტო (3x4)

სათაურის ზემოთ მარჯვნივ მითითებული უნდა იყოს სექციამონაწილის სახელიგვარიუმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება
სწავლების საფეხური (ბაკალავრიატიმაგისტრატურადოქტორანტურა), სამეცნიერო ხელმძღვანელის სახელიგვარიაკადემიური ხარისხითანამდებობა.

კონფერენციაზე სექციების მიხედვით გამოვლინდება სამი საუკეთესო მონაწილერომლებიც გაინაწილებენ I, II და III საპრიზო ადგილებს. 
მათ გადაეცემათ საორგანიზაციო კომიტეტის მიერ დაწესებული სპეციალური პრიზები. კონფერენციის თითოეულ მონაწილეს გადაეცემა სერტიფიკატი. 
მოხსენებების თეზისები გამოიცემა კრებულის სახით.


კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველები უნდა დარეგისტრირდნენ მითითებულ ბმულზე: 
რეგისტრაცია  და საკონფერენციო მასალები გადმოგზავნონ სექციების მიხედვით ელექტრონულ მისამართზე:

medicine@sdasu.edu.ge (მედიცინისა და სტომატოლოგიის სკოლა)

lawinfo@sdasu.edu.ge (სამართლის სკოლა)

business@sdasu.edu.ge (ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა)

journalism@sdasu.edu.ge (ჟურნალისტიკისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა)


დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 032 2 25 36 77


გისურვებთ წარმატებას!