თამარ ორდენიძის დისერტაციის დაცვა!

2021 წლის 3 დეკემბერს 16:00 სთ. საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზში შედგება მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ თამარ ორდენიძის სადისერტაციო ნაშრომის „პაროდონტის ქსოვილთა პათოლოგიების ადრეული დიაგნოსტიკა, მათი პრევენციისა და მკურნალობის ოპტიმალური მეთოდები მოზარდთა ასაკში“ საჯარო დაცვა.

იხ. დისერტაცია