სტუდენტთა საყურადღებოდ!
 
2021 წლის 4 ოქტომბრიდან ბაკალავრიატის/ერთსაფეხურიანი, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტთათვის სასწავლო პროცესი გაგრძელდება უნივერსიტეტის აუდიტორიებში, სამედიცინო პროტოკოლებისა და რეკომენდაციების დაცვით.