დოქტორანტ გიორგი კასრაძის სადოქტორო დისერტაციის საჯარო დაცვა!
2021 წლის 28 ოქტომბერს, 16:00-ზე საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზში შედგება ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ გიორგი კასრაძის სადოქტორო დისერტაციის „საინვესტიციო პოლიტიკის ფორმირების პრობლემები საქართველოში“   საჯარო დაცვა.

იხ.ავტორეფერატი