სიახლეები
დოქტორანტ სოფიო ჩიქობავას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა!
 
2021 წლის 7 ივნისს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზში შედგება მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ სოფიო ჩიქობავას სადისერტაციო ნაშრომის "ჰიალურონის მჟავას გამოყენება საფეთქელ-ქვედა ყბის სახსრის  მტკივნეული დისფუნქციის დროს" საჯარო დაცვა.

იხ. ავტორეფერატი
ბეჭდვა