ცხადდება მიღება დიპლომისშემდგომი განათლების (პროფესიული მზადების) სარეზიდენტო პროგრამებზე!
 
 
 
 საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას დიპლომისშემდგომი განათლების (პროფესიული მზადების) სარეზიდენტო პროგრამებზე.მიღება ცხადდება შემდეგ სარეზიდენტო პროგრამებზე:


თერაპიული სტომატოლოგია

ორთოდონტია

ორთოპედიული სტომატოლოგიასწავლება განხორციელდება სდასუ-ს ქართულ-ინგლისური სტომატოლოგიური კლინიკის ბაზაზე.

წარმოსადგენი დოკუმენტების ჩამონათვალი:

1. განცხადება

2. ირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

3. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (დიპლომის) ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;

4. ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების შედეგად მინიჭებული სპეციალობის მაძიებლის დამადასტურებელი მოწმობა.

 

 

აბუთების მიღება 10.00 საათიდან – 17.00 საათამდე

მედიცინისა და სტომატოლოგიის სკოლის დეკანატში  

მისამართზე: ქ.თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ.N 25

ან ელექტრონულ მისამართზე info@sdasu.edu.ge.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით (032) 2 22 60 03

 

გისურვებთ წარმატებას!