დოქტორანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!


ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამაზე მიმღებ დარგობრივ კომისიასთან გასაუბრების საკითხები: