მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!


მისაღები გამოცდების საკითხები  საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე: