2019 წლის 19 აპრილს გაიმართება დისერტანტ გიორგი ორკოდაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
 
2019 წლის 19 აპრილს, 16:00 საათზე, დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზში, გაიმართება მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის გიორგი ორკოდაშვილის დისერტაციის „მაგნიტურ-რეზონანსული იმპულსის სხვადასხვა მიმდინარეობის როლი და ადგილი თავის ტვინის გლიომების კვლევაში - კლინიკური აპლიკაციები“ (სამეცნიერო ხელმძღვანელი: მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფ. იური კვალიაშვილი, ოფიციალური ოპონენტები: მედიცინის დოქტორი გრიგოლ ნემსაძე, მედიცინის დოქტორი ირაკლი ტატიშვილი) საჯარო დაცვა.