ტრეინინგი თემაზე:" პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება და ღირებულებითი განათლების მეთოდოლოგია".

22 იანვარს,16 საათზე ,საქართველოს დავით აღმაშენებლის  სახელობის უნივერსიტეტში, სდასუს აკადემიური პერსონალისთვის ჩატარდება ტრეინინგი  "პრობლემაზე  დაფუძნებული  სწავლება  და ღირებულებითი  განათლების მეთოდოლოგია".ტრეინინგს ჩაატარებს  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის პროფესორი,სდასუს მოწვეული სპეციალისტი  დავით მალაზონია.