2019 წლის 18 იანვარს გაიმართება დისერტანტ ნინო თამასიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2019 წლის 18 იანვარს,16:00 საათზე,სდასუ-ს  დავით აღმაშენებლის  სახელობის დარბაზში გაიმართება,მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის ნინო თამასიძის დისერტაციის "ორთოდონტიული აპარატების გამოყენებით გამოწვეული პაროდონტის დაავადებათა იმუნოლოგიური ასპექტები"(სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მარინა ნიკოლაიშვილი,სამეცნიერო თანახელმძღვანელი მედიცინის დოქტორი ნატო მოსემღვდლიშვილი,ოფიციალური ოპონენტები: აკადემიკოსი ბორის კორსანტია,ასოცირებული პროფესორი  მამუკა გოგიბერიძე) საჯარო დაცვა.