ტრეინინგი თემაზე: "აკადემიური პლაგიატი მისი გამოვლენა და პრევენცია"

 

2018 წლის 17 დეკემბერს,15:00 სათზე ,საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში, ანტიპლაგიატის ელექტრონული სისტემის Strikeplagiarism.com წარმომადგენლები აიგულ მამადლი და ნარმინ ალიევა ჩაატარებენ ტრეინინგს თემაზე:„აკადემიური პლაგიატი, მისი გამოვლენა და პრევენცია“. ტრეინინგში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ და აკადემიურ პერსონალს, აგრეთვე - მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებს.