ტრეინინგი თემაზე:"სამეცნიერო საგრანტო განაცხადის მომზადება"

 

2018 წლის 12 დეკემბერს, 15:00 საათზე, საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტებისა და პროგრამების ადმინისტრაციის შეფასებისა და ანალიზის დეპარტამენტის უფროსი ეკატერინე კლდიაშვილი ჩაატარებს ტრეინინგს თემაზე: სამეცნიერო საგრანტო განაცხადის მომზადება.“