2018 წლის 14 დეკემბერს გაიმართება დისერტანტ თეა გაბუნიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

 

2018 წლის 14 დეკემბერს, 16:00, სდასუ-ს დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზში შედგება მედიცინისა და სტომატოლოგიის სკოლის მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის თეა გაბუნიას სადისერტაციო ნაშრომის „პაროდონტის ქსოვილების ლაზერით მკურნალობის ზოგიერთი იმუნოლოგიურ-მოლეკულური ასპექტი“ (სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი თამარ სანიკიძე, სამეცნიერო თანახელმძღვანელი: მედიცინის დოქტორი ნინო გოგებაშვილი, ოფიციალური ოპონენტები - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, აკადემიკოსი ბორის კორსანტია, მედიცინის დოქტორი მზია ბაქრაძე) დაცვა.

ავტორეფერატი