კონკურსი "ახალგაზრდები საჯარო სამსახურის განვითარებისთვის"

 

საჯარო სამსახურის ბიურო იწვევს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მაგისტრატურის სტუდენტებს კონკურსში „ახალგაზრდები საჯარო სამსახურის განვითარებისათვის“ მონაწილეობის მისაღებად. კონკურსი ტარდება გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP), შვედეთის მთავრობის, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის UK aid-ის და დანიის მთავრობის მხარდაჭერით.

დამატებითი ინფორმაცია, იხილეთ ბმულზე:

http://csb.gov.ge/uploads/965478.pdf