2018 წლის 16 ნოემბერს გაიმართება დისერტანტ სოლომონ ზეიკიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

 


2018 წლის 16 ნოემბერს, 16:00, საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზში გაიმართება, მედიცინისა და სტომატოლოგიის სკოლის მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დისერტანტის სოლომონ ზეიკიძის სადისერტაციო ნაშრომისმარცხენა პარკუჭის ზომიერი დილატაციის პროგნოზული მნიშვნელობა კორონარული დაავადების უსიმპტომოდ მიმდინარეობისას“ (სამეცნიერო ხელმძღვანელი მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი პავლე მაჭავარიანი, ოფიციალური ოპონენტები: - მედიცინის დოქტორი შალვა პეტრიაშვილი, მედიცინის დოქტორი ვაჟა აგლაძე) საჯარო დაცვა.