2018 წლის 17 ივლისს, 16 საათზე შედგება დისერტანტ მაყვალა ზარიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
2018 წლის 17 ივლისს, 16 საათზე სდასუ-ს დავით აღმაშენებლის სახელობის საკონფერენციო დარბაზში შედგება ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის დისერტანტ მაყვალა ზარიძის სადისერტაციო ნაშრომის „საქართველოს ენერგეტიკული პოტენციალის ეფექტიანად გამოყენების მიმართულებები“ დაცვა.
სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი დემურ ჩომახიძე.