2018 წლის 5 ივლისს გაიმართება დისერტანტ ციცინო ჟორჟოლიანის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
2018 წლის 5 ივლისს, 16 საათზე სდასუ-ს დავით აღმაშენებლის სახელობის საკონფერენციო დარბაზში შედგება მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დისერტანტ ციცინო ჟორჟოლიანის სადისერტაციო ნაშრომის „ფიზიკური განვითარების მაჩვენებლები და ფსიქოლოგიური ადაპტაციის ხარისხი უმცროსი სასკოლო ასაკის ბავშვთა პოპულაციაში“ დაცვა.
სამეცნიერო ხელმძღვანელი მმდ ლ. ჟორჟოლიანი