2018 წლის 28 ივნისს გაიმართება დისერტანტ მაია გოგუას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
2018 წლის 28 ივნისს, 16:00 საათზე სდასუ-ს დავით აღმაშენებლის სახელობის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართება დისერტანტ მაია გოგუას სადისერტაციო ნაშრომის „პაროდონტის ანთებითი დაავადებების მკურნალობა პრეპარატით სტეპალოლი-E” დაცვა.
სამეცნიერო ხელმძღვანელი პროფ.  ქეთევან ფრანჩუკი, სამეცნიერო თანახელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი მარინე ნიკოლაიშვილი.