სიახლეები
სტუდენტთა XXVI სამეცნიერო კონფერენცია
საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი 2018 წლის 8 ივნისს, 12 საათზე გიწვევთ სტუდენტთა XXVI სამეცნიერო კონფერენციაზე!

კონფერენციის მუშაობა წარიმართება შემდეგი სექციების მიხედვით:
• მედიცინა და სტომატოლოგია
• სამართალი
• ეკონომიკა და ბიზნესი
• სოციალური მეცნიერებები
• ინგლისური ფილოლოგია

კონფერენციის სამუშაო ენებია ქართული და ინგლისური.

მ ო თ ხ ო ვ ნ ე ბ ი:
1. კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებს;
2. კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა 18 მაისის ჩათვლით უნდა წარმოადგინონ საკონფერენციო მასალები:
ა) სამეცნიერო მოხსენება/თემა, მაქსიმუმ 5-10 გვერდი (ნაბეჭდი A 4 ფორმატით; ველის საზღვრები - 2 სმ; შრიფტის ზომა - 11; ფონტი: Sylfaen - ქართული ტექსტისათვის; Times New Roman - ინგლისური ტექსტისათვის); ბ)კრებულისათვის ნაშრომის თეზისები, მაქსიმუმ 2 გვერდი;
გ) თვალსაჩინოებები მოხსენებისთვის წარმოდგენილ უნდა იქნეს Power Point-ში;
დ) ფოტო (3X4);
3. სათაურის ზემოთ მარჯვნივ მითითებული უნდა იყოს სექცია, მონაწილის სახელი, გვარი, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება, სწავლების საფეხური (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა), მეცნიერ-ხელმძღვანელის სახელი გვარი, აკადემიური ხარისხი, თანამდებობა.

კონფერენციაზე სექციების მიხედვით გამოვლინდება სამი საუკეთესო მონაწილე, რომლებიც გაინაწილებენ I, II და III საპრიზო ადგილებს. მათ გადაეცემათ საორგანიზაციო კომიტეტის მიერ დაწესებული სპეციალური პრიზები. კონფერენციის თითოეულ მონაწილეს გადაეცემა დიპლომი. მოხსენებების თეზისები გამოიცემა კრებულის სახით.

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველები უნდა დარეგისტრირდნენ უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე და საკონფერენციო მასალები გადმოგზავნონ სექციების მიხედვით ელექტრონულ მისამართზე:

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ტელეფონებზე: 

(032) 2 22 60 03 (მედიცინა და სტომატოლოგია)
(032) 2 23 88 77 (სამართალი)
(032) 2 22 30 33 (ეკონომიკა და ბიზნესი)
(032) 2 14 79 80 (სოციალური მეცნიერებები)
(032) 2 14 79 80 (ინგლისური ფილოლოგია)

მისამართი: ვაკე, ი. ჭავჭავაძის გამზირი, N 25

კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ რეგისტრაცია გაიაროთ მითითებულ ბმულზე : რეგისტრაცია
ბეჭდვა