საინფორმაციო გამოშვება2021 წელი 


1 იანვარი
02 იანვარი 
03 იანვარი
4 იანვარი
5 იანვარი
6 იანვარი
7 იანვარი
8 იანვარი
9 იანვარი
11 იანვარი
12 იანვარი
13 იანვარი
14 იანვარი
15 იანვარი
16 იანვარი
19 იანვარი
20 იანვარი
21 იანვარი
22 იანვარი 
23 იანვარი
25 იანვარი 
26 იანვარი 
27 იანვარი
28 იანვარი
29 იანვარი
30 იანვარი

1 თებერვალი
თებერვალი
თებერვალი
თებერვალი
თებერვალი
თებერვალი
თებერვალი
თებერვალი
10 
თებერვალი
11 
თებერვალი
12 
თებერვალი
13 
თებერვალი
15 
თებერვალი
16 
თებერვალი
17 თებერვალი
18 თებერვალი
20 
თებერვალი
22 თებერვალი
23 თებერვალი
24 თებერვალი
25 თებერვალი
26 თებერვალი
27 თებერვალი
29 თებერვალი

1 მარტი
2 მარტი
3 მარტი
4 მარტი 

5 მარტი
6 მარტი
7 მარტი
8 მარტი
9 მარტი
10 მარტი
12 მარტი
13 მარტი
14 მარტი
15 მარტი
16 მარტი
17 მარტი
19 მარტი
20 მარტი
21 მარტი
22 მარტი
23 მარტი
23 მარტი
24 მარტი
26 მარტი
27 მარტი
28 მარტი
29 მარტი
30 მარტი
31 მარტი

1 აპრილი
3 აპრილი
5 აპრილი
6 აპრილი
7 აპრილი
8 აპრილი
10 აპრილი
12 აპრილი
13 აპრილი
14 აპრილი
15 აპრილი
16 აპრილი
17 აპრილი
19 აპრილი
20 აპრილი
21 აპრილი
22 აპრილი
23 აპრილი
24 აპრილი
26 აპრილი
27 აპრილი
28 აპრილი
29 აპრილი
30 აპრილი2018 წელი


29 აგვისტო 
3 ოქტომბერი 
4 ოქტომბერი 
5 ოქტომბერი 
6 ოქტომბერი 
7 ოქტომბერი 
8 ოქტომბერი
9 ოქტომბერი 
10 ოქტომბერი 
11 ოქტომბერი 
12 ოქტომბერი 
13 ოქტომბერი 
14 ოქტომბერი 
15 ოქტომბერი 
16 ოქტომბერი 
17 ოქტომბერი
18 ოქტომბერი 
19 ოქტომბერი
20 ოქტომბერი
21 ოქტომბერი
22 ოქტომბერი 
23 ოქტომბერი 
24 ოქტომბერი 
25 ოქტომბერი 
26 ოქტომბერი
27ოქტომბერი 
28 ოქტომბერი
29 ოქტომბერი 
30 ოქტომბერი 
31 ოქტომბერი 
1 ნოემბერი 
2 ნოემბერი 
3 ნოემბერი 
4 ნოემბერი 
5 ნოემბერი 
6 ნოემბერი 
7 ნოემბერი 
8 ნოემბერი
9 ნოემბერი
10 ნოემბერი
11 ნოემბერი 
12 ნოემბერი
13 ნოემბერი 
14 ნოემბერი 
15 ნოემბერი 
16 ნოემბერი 
17 ნოემბერი 
18 ნოემბერი 
19 ნოემბერი 
20 ნოემბერი 
21ნოემბერი 
22 ნოემბერი 
23 ნოემბერი 
24 ნოემბერი 
25 ნოემბერი 
26 ნოემბერი 
27 ნოემბერი 
28 ნოემბერი 
29 ნოემბერი
30 ნოემბერი 
1 დეკემბერი 
3 დეკემბერი
4 დეკემბერი 
5 დეკემბერი 

2019 წელი

31 მარტი 

1 აპრილი 
2 აპრილი 
3 აპრილი 
4 აპრილი 
5 აპრილი 
6 აპრილი 
7 აპრილი 
8 აპრილი 
9 აპრილი 
10 აპრილი 
11 აპრილი 
12 აპრილი 
13 აპრილი 
14 აპრილი 
15 აპრილი
16 აპრილი 
17 აპრილი 
18  აპრილი 
19 აპრილი 
20 აპრილი 
21 აპრილი 
22 აპრილი 
23 აპრილი 
24 აპრილი 
25 აპრილი 
26 აპრილი 
27 აპრილი 
28 აპრილი 
29 აპრილი 
30 აპრილი 
1 მაისი 
2 მაისი
3 მაისი 
4 მაისი
5 მაისი 
6 მაისი 
7 მაისი  
8 მაისი
9 მაისი 
10 მაისი 
11 მაისი  
12 მაისი 
13 მაისი 
14 მაისი
15 მაისი
16 მაისი 
17 მაისი 
18 მაისი 
19 მაისი 
20 მაისი 
21 მაისი 
22 მაისი 
23 მაისი 
24 მაისი 
25 მაისი 
26 მაისი 
27 მაისი 

2020 წელი

01 მაისი

02 მაისი 
04 მაისი
06 მაისი
07 მაისი 
08 მაისი 
09 მაისი 
11 მაისი 
12 მაისი 
13 მაისი 
14 მაისი 
15 მაისი 
16 მაისი 
18 მაისი
19 მაისი 
20 მაისი 
21 მაისი 
22 მაისი
23 მაისი
25 მაისი
26 მაისი 
28 მაისი 
29 მაისი 
30 მაისი 
01 ივნისი 
02 ივნისი 
03 ივნისი 
04 ივნისი 
05 ივნისი 
06 ივნისი 
08 ივნისი 
09 ივნისი 
10 ივნისი 
11 ივნისი 
12 ივნისი
13 ივნისი 
15 ივნისი 
16 ივნისი
17 ივნისი 
18 ივნისი 
19 ივნისი 
20 ივნისი 
22 ივნისი 
23 ივნისი 
24 ივნისი 
25 ივნისი 
26 ივნისი 
27 ივნისი 
29 ივნისი 
30 ივნისი 
1 ივლისი 
2 ივლისი 
3 ივლისი 
4 ივლისი 
6 ივლისი 

7 ივლისი 
8 ივლისი 
9 ივლისი 
10 ივლისი 
11 ივლისი 
13 ივლისი 
14 ივლისი 
15 ივლისი 
16 ივლისი 
17 ივლისი 
18 ივლისი 
20 ივლისი 
21 ივლისი 
22 ივლისი 
23 ივლისი 
24 ივლისი 
25 ივლისი 
26 ივლისი 
27 ივლისი 
28 ივლისი 
29 ივლისი 
30 ივლისი 
31 ივლისი 
01 აგვისტო 
03 აგვისტო
04 აგვისტო 
05 აგვისტო 
06 აგვისტო 
07 აგვისტო 
08 აგვისტო 
09 აგვისტო 
10 აგვისტო 
11 აგვისტო 
12 აგვისტო
14 აგვისტო 
15 აგვისტო 
17 აგვისტო 
18 აგვიტო
19 აგვისტო 
20 აგვისტო 
21 აგვისტო 
22 აგვისტო 
24 აგვისტო 
25 აგვისტო 
26 აგვისტო 
27 აგვისტო 
30 აგვისტო 
31 აგვისტო 
01 სექტემბერი 
02 სექტემბერი 
03 სექტემბერი
04 სექტემბერი 
05 სექტემბერი 
07 სექტემბერი 
08 სექტემბერი 
09 სექტემბერი 
10 სექტემბერი
11 სექტემბერი
12 სექტემბერი 
14 სექტემბერი 
15 სექტემბერი 
16 სექტემბერი 
17 სექტემბერი
18 სექტემბერი 
19 სექტემბერი
21 სექტემბერი 
22 სექტემბერი 
23 სექტემბერი 
24 სექტემბერი 
25 სექტემბერი 
26 სექტემბერი 
28 სექტემბერი 
29 სექტემბერი 
30 სექტემბერი 
01 ოქტომბერი 
02 ოქტომბერი 
03 ოქტომბერი 
05 ოქტომბერი 
06 ოქტომბერი 
07 ოქტომბერი 
08 ოქტომბერი 
09 ოქტომბერი 
10 ოქტომბერი 
12 ოქტომბერი
14 ოქტობერი
15 ოქტომბერი 
16 ოქტომბერი 
17 ოქტომბერი  
19 ოქტომბერი 
20 ოქტომბერი 
21 ოქტომბერი 
22 ოქტომბერი 
23 ოქტომბერი
24 ოქტომბერი 
26 ქოტომბერი 
27 ოქტომბერი 
28 ოქტომბერი 
29 ოქტომბერი 
30 ოქტომბერი 
31 ოქტომბერი 
2 ნოემბერი 
3 ნოემბერი 
4 ნოემბერი 
5 ნოემბერი 
6 ნოემბერი 
7 ნოემბერი 
9 ნოემბერი
10 ნოემბერი
11 ნოემბერი
12 ნოემბერი
13 ნოემბერუი
14 ნოემბერი
15 ნოემბერი
16 ნოემბერი
17 ნოემბერი
18 ნოემბერი
19 ნოემბერი
20 ნოემბერი
21 ნოემბერი
22 ნოემბერი
23 ნოემბერი
24 ნოემბერი
25 ნოემბერი
26 ნოემბერი
27 ნოემბერი
28 ნოემბერი
29 ნოემბერი
30 ნოემბერი
1 დეკემბერი
2 დეკემბერი
3 დეკემბერი
4 დეკემბერი
5 დეკემბერი
6 დეკემბერი
7 დეკემბერი
8 დეკემბერი
9 დეკემბერი
10 დეკემბერი
11 დეკემბერი
12 დეკემბერი
13 დეკემბერი
14 დეკემბერი
15 დეკემბერი
16 დეკემბერი
17 დეკემბერი 
18 დეკემბერი
19 დეკემბერი
20 დეკემბერი
21 დეკემბერი
22 დეკემბერი
23 დეკემბერი
24 დეკემბერი
25 დეკემბერი 
26 დეკემბერი
27 დეკემბერი
28 დეკემბერი
29 დეკემბერი
30 დეკემბერი
31 დეკემბერი


2021 წელი 

1 მაისი
2 მაისი
3 მაისი 
4 მაისი
5 მაისი
6 მაისი
7 მაისი
8 მაისი
9 მაისი
10 მაისი
11 მაისი
12 მაისი
13 მაისი
14 მაისი
15 მაისი
17 მაისი 
18 მაისი
19 მაისი
20 მაისი
21 მაისი
22 მაისი
24 მაისი
25 მაისი
26 მაისი
27 მაისი
28 მაისი
29 მაისი
30 მაისი
31 მაისი

1 ივნისი 
2 ივნისი 
3 ივნისი
4 ივნისი
5 ივნისი
7 ივნისი
8 ივნისი
9 ივნისი
10 ივნისი
11 ივნისი
12 ივნისი
14 ივნისი
15 ივნისი
16 ივნისი
17 ივნისი
18 ივნისი
19 ივნისი
21 ივნისი
22 ივნისი
23 ივნისი
24 ივნისი
26 ივნისი
28 ივნისი
29 ივნისი
30 ივნისი

1 ივლისი 
2 ივლისი
3 ივლისი
5 ივლისი
6 ივლისი
7 ივლისი 
8 ივლისი
9 ივლისი
10 ივლისი
11 ივლისი 
12 ივლისი
13 ივლისი
14 ივლისი
15 ივლისი 
16 ივლისი
17 ივლისი
18 ივლისი 
19 ივლისი 
20 ივლისი
21 ივლისი
22 ივლისი
23 ივლისი
24 ივლისი
25 ივლისი 
26 ივლისი
27 ივლისი
28 ივლისი
29 ივლისი
30 ივლისი
31 ივლისი