სასწავლო ცხრილი

სასწავლო ცხრილი:

სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა

სამართლის სამაგისტრო პროგრამა ფინალური გამოცდების ცხრილი:


სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა

სამართლის სამაგისტრო პროგრამა


ფინალური გამოცდების აღდგენის ცხრილი:


სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა

სამართლის სამაგისტრო პროგრამა