სასწავლო ცხრილი

სასწავლო ცხრილი:


სამკურნალო საქმის საგანმანათლებლო პროგრამა

სტომატოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამა

მედიცინის  სადოქტორო პროგრამა


შუალედური გამოცდების ცხრილი:


სამკურნალო საქმის საგანმანათლებლო პროგრამა

სტომატოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამაშუალედური გამოცდების აღდგენის ცხრილი:


სამკურნალო საქმის საგანმანათლებლო პროგრამა

სტომატოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამა


დასკვნითი გამოცდების ცხრილი:სამკურნალო საქმის საგანმანათლებლო პროგრამა

სტომატოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამა

მედიცინის სადოქტორო პროგრამა


დამატებითი გამოცდების ცხრილი:

სამკურნალო საქმის საგანმანათლებლო პროგრამა

სტომატოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამა