პარტნიორები

1.  შპს ეფ1

2. ''სდასუ TV''

3. შპს "სქაინეთი"

4. შპს „ზეარისი“

5. შპს''ini.ge ჯგუფი

6. შპს „ახალი ქართული კაპიტალი“

7. შპს "კიბერ უსაფრთხოების ჯგუფი"

8. შპს "გლობალ კონსალტინგ ჯორჯია"

9. სს ''სადაზღვეო კომპანია ალდაგი ბისიაი''

10. ა(ა)იპ ტურიზმის და მენეჯმენტის აკადემია

11. შპს ''ჯითერ'' (სასტუმროთა ქსელი ''ამბასადორი'')

12. სასტუმრო ''ჰოთელს & პრეფერენს ჰუალინგ თბილისი''

13. საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

14. სს. მიკროსაფინასო ორგანიზაცია ''მიკრო ბიზნეს კაპიტალი''

15. მრავალპროფილიანი ტურისტული კომპანია „აღმოაჩინე საქართველო''


16. საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია

17. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი


საერთაშორისო პარტნიორები:


1. University of Lodz (Poland)

2. RISEBA University of Applied Sciences (Latvia)

3. University College of Tourism and Ecology (Poland)