მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ თამარ სულთანიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა!

graduations
სიახლეები

მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ თამარ სულთანიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა!

2023 წლის 21 აპრილს 16:00 სთ. საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზში შედგება მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ თამარ სულთანიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის – ავადობის სტრუქტურისა და რისკის შეფასება ქართველ სტუდენტთა პოპულაციაში   საჯარო დაცვა.

იხ. ავტორეფერატი

ბოლო კომენტარები

არ არის კომენტარი, რომ გაჩვენოთ.