მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ ანა ზუბადალაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა!

JUYEU7ORZB2GUBWK7PFLTO7LQY
სიახლეები

მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ ანა ზუბადალაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა!

2023 წლის 6 ოქტომბერს 16:00 სთ. საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზში შედგება მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ ანა ზუბადალაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „ორსულთა პირის ღრუს მდგომარეობის შესწავლა და სამკურნალო-პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა ასპექტები” საჯარო დაცვა.

იხ. ავტორეფერატ

ბოლო კომენტარები

არ არის კომენტარი, რომ გაჩვენოთ.