კონფერენციები
საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი ყოველწლიურად ატარებს სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციას, რომელშიც მონაწილეობენ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტები.
კონფერენციის მიზანია თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევების ხელშეწყობა და მეცნიერების უახლესი მიღწევების წარმოჩენა.
  • 2017 წელი - სტუდენტთა XXV სამეცნიერო კონფერენცია

  • 2016 წელი - სტუდენტთა XXIV სამეცნიერო კონფერენცია

  • 2015 წელი - სტუდენტთა XXIII სამეცნიერო კონფერენცია

  • 2014 წელი - სტუდენტთა XXII სამეცნიერო კონფერენცია

  • 2013 წელი - სტუდენტთა XXI სამეცნიერო კონფერენცია

  • 2012 წელი - სტუდენტთა XX სამეცნიერო კონფერენცია