სდასუ - ევროპაში აღიარებული უნივერსიტეტი
  • აბიტურიენტის მიერ სდასუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამების პირველ ნომრად არჩევის შემთხვევაში სტუდენტის სწავლის საფასური მცირდება 15%-ით, მეორე ნომრად არჩევის შემთხვევაში კი 10%-ით;
  • დავით აღმაშენებლის სახელობის სტიპენდიანტი ყოველთვიურად მიიღებს 120 ლარს;
  • ილია მეორის სახელობის სტიპენდიანტი ყოველთვიურად დაფინანსდება 100 ლარით;
  • ოქროსა და ვერცხლის მედალოსნები ყოველწლიურად ისარგებლებენ 20%-იანი შეღავათით.
  • ოჟახის წევრების სდასუ-ში სწავლების შემთხვევაში თითოეული ისარგებლებს 10%-იანი შეღავათით.