სდასუ - 020
   ✔️ აბიტურიენტის მიერ სდასუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამების პირველ ნომრად არჩევის შემთხვევაში სტუდენტის სწავლის საფასური მცირდება 15%-ით, მეორე ნომრად არჩევის შემთხვევაში კი 10%-ით;


   ✔️ დავით აღმაშენებლის სახელობის სტიპენდიანტი ყოველთვიურად მიიღებს 120 ლარს;


   ✔️ ილია მეორის სახელობის სტიპენდიანტი ყოველთვიურად დაფინანსდება 100 ლარით;


   ✔️ ოქროსა და ვერცხლის მედალოსნები ყოველწლიურად ისარგებლებენ 20%-იანი შეღავათით;


  ✔️ ოჯახის წევრების სდასუ-ში სწავლების შემთხვევაში თითოეული ისარგებლებს 10%-იანი შეღავათით.