სტუდენტებისთვის

2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი:


საბაკალავრო, ერთსაფეხურიანი, სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამები:

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია: 2022 წლის 14 თებერვალი -7 მარტი.

სააუდიტორიო მეცადინეობები: 2022 წლის 7 მარტი -  2022 წლის 18 ივნისი;

საგამოცდო პერიოდი:  2022  წლის 20 ივნისი - 2022 წლის 23 ივლისი

გაზაფხულის სემესტრის არდადეგები: 2022 წლის 25 ივლისი  - 2022 წლის 10 სექტემბერი;