სტიპენდიები
სდასუ-ში წარჩინებული სტუდენტებისათვის დაწესებულია: დავით აღმაშენებლის სახელობის და ილია მეორის სახელობის სტიპენდიები;

დავით აღმაშენებლის სახელობის სტიპენდია (ყოველთვიურად) -120 ლარი;

ილია მეორის სახელობის სტიპენდია (ყოველთვიურად)  -100 ლარი;