სტუდენტური პროექტების დაფინანსების წესი და სტიპენდიები
  • სდასუ-ში წარჩინებული სტუდენტებისათვის დაწესებულია: დავით აღმაშენებლის სახელობის და ილია მეორის სახელობის სტიპენდიები:
დავით აღმაშენებლის სახელობის სტიპენდია (ყოველთვიურად) -120 ლარი;
ილია მეორის სახელობის სტიპენდია (ყოველთვიურად)  -100 ლარი.