სიახლეები
04.08.2018
კატეგორია - სიახლეები
დოქტორანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

04.08.2018
კატეგორია - სიახლეები
დოქტორანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!
04.08.2018
კატეგორია - სიახლეები
2018 – 2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის
23.07.2018
კატეგორია - სიახლეები
საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი აცხადებს