პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

 

საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში

პირველკურსელთა რეგისტრაცია იწარმოებს  4 სექტემბრიდან   12 სექტემბრამდე

 

რეგისტრაციისათვის გთხოვთ წარმოადგინოთ შემდეგი დოკუმენტები:

1.პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

2.სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატის) ნოტარიალური წესით დამოწმებული ასლი;

3.2   ფოტოსურათი 3X4 და ელ-ვერსია (CD);

4.სამხედრო აღრიცხვის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის);

5.სწავლის საფასურის გადახდის ქვითარი (საბანკო რეკვიზიტი: სს ბანკი“ქართუ“ ა/ა:GE55CR0000000011003602   კოდი:CRTUGE22).

შენიშვნა: სწავლის საფასურის გადახდის ქვითარში მითითებული უნდა იყოს სტუდენტის გვარი, სახელი, სემესტრი და საგანმანათლებლო პროგრამა.

 

 

საბუთების მიღება: 10.00 საათიდან  - 17 საათამდე

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. N 25

ტელ.: (+995 32) 2 253 677; (+995) 577 576 050

ელ.ფოსტა: info@sdasu.edu.ge

 

გისურვებთ წარმატებას!